Bild

För andra året i rad har Jönköpings Landsting visat att de har brist på skjutsköterskor under sommarmånaderna. Vikarierna som tas in räcker inte till och man erbjuder därför extra betalning till de sjuksköterskor som avstår en vecka semester.

Man tycker att planeringen borde vara bättre från landstingscheferna, erfarenheten man dragit från tidigare år mer medveten hos politikerna och, framför allt, anställning av utbildade sjuksköterskor som finns tillgängliga på arbetsmarknaden mycket smidigare hos tjänstemännen som anställer.

Socialliberalerna ser hur Jönköpings län brister i punkt efter punkt och funderar starkt på vad det kan bero på. När man läser vårdpersonalens kommentarer i olika medier på artiklar som handlar om det här så märker man en ilska, en utsatthet och en uppgivenhet att man alltid blir utnyttjade till max.

Vi i Socialliberalerna har alltid velat satsa mer på vården och skolan. Det är själva grunden i vår ideologi. Nu när de olika partierna drar igång sina vårkampanjer inför nästa års val uppmanar vi därför inte bara vårdpersonalen, utan alla Jönköpings invånare att starkt ifrågasätta och genomskåda vad de traditionella partierna lovar. Var med och engagera er och var med och påverka!

Advertisements
Aside | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s